Brugernavn:
Adgangskode:
Ny bruger
Vejle Kommune vil lukke Bredsten Brandstation !
Opdateret: 1. juli 2011 kl. 15:00
På grund af besparelser ønsker man fra Vejle kommune at nedlægge Bredsten Brandstation !
Der er udsendt Hørings runde de næste 4 uger !!!!!!
DER ER BRUG FOR DIN INDSIGELSE I HØRINGSFASEN !!!
Et færdselsuheld med svær tilskadekommen koster over 2 mio.kr i samlede omkostninger.
Ser vi så på Bredsten brandstations lille enhed med kommunens største effektivitet målt ud fra de sidste års udrykningstid til ankomst uheldssted, målt i afstand pr km/gennemsnit.
Vi der bor i området oplever som regel Bredstens rednings beredskab ude gennem Bredehus krydset nogen tid før f.eks politiet passerer, de skal da også kun køre fra Boulevard området generelt, hvorimod rednings køretøjer skal køre fra, ved Brand, Nørremarken, ingen politisk problem, da Vejle by er let at komme igennem ?!
Nedprioritering ser ud til at ske alene af her og nu økonomiske overvejelser, og ikke ud fra faktiske og kendte rednings situationer Bredsten Brandstation har været aktive , ved bl.a. frigørelses episoder.
Går man lønningslisterne lidt efter i kommunens adminstration, så vil det kun dreje sig om et par enkelte fyringer.
Med kommende vejføring, der er under opførelse, forventes der ikke at indtræffe nævne værdige færdselsuheld hvor Bredsten station forventes involveret, lad det da komme til en dokumenteret prøve, at vente og se tiden an !
Jeg kan godt forstå at det 15 minutters møde igår kom til at strække sig til 5 kvarter.
Har vi borgere ikke fået alle relevante oplysninger, må selv borgmesteren forvente at blive sagt imod.
Med brandvarm hilsen Folmer Troelsen.Bredstenlund.
Skrevet af: Folmer Troelsen Og Jan Nielsen
 
Se også:
>
Nyt serviceniveau for brandslukning, redning og miljøindsats.pdf
 
Hvad mener du?
For at deltage i debatten skal vi vide hvem du er. Det er nødvendigt for at have en seriøs debat uden anonyme angreb.
Brug dit brugerlogin eller opret en brugerprofil og deltag i debatten.
 
Bevar brandstationen i Bredsten
Skrevet den 12. juli 2011 af: Jan Nielsen
Læserbrev skrevet af Tage Majgaard

Beredskabskommissionen i Vejle har med borgmesteren som formand besluttet, at brandstationen i Bredsten skal nedlægges fra 1. januar 2012.
Begrundelsen er, at det område, der i øjeblikket dækkes af Bredsten stationen kan dækkes af bl.a. stationen på Norgesvej i Vejle.

Stationen i Bredsten er i øjeblikket bemandet af frivillige brandfolk, som har deres arbejde at passe samtidig med brandmandsjobbet, og kravet til dem er derfor, at de skal kunne stille på brandstationen i løbet af fem minutter, hvorefter de har ti minutter til at være fremme på ulykkesstedet.

Stationen i Vejle er fast bemandet, hvorfor de skal kunne køre i løbet af et minut, og derefter har 13 minutter til at komme frem til ulykkesområdet.

I kortmaterialet, der er vedlagt beredskabskommissionens rapport, kan man se, at man regner det for muligt, at en brandbil, som jo er en lastbil, kan køre fra Norgesvej på Nørremarken, ned ad Horsensvej og Vardevej og nå 14,68 km til Bredsten i løbet af disse 13 minutter.

Fra Billund kan man ifølge det samme kortmateriale kun nå 7,13 km til Vandel, selvom man ikke der fra, skal gennem bymæssig bebyggelse.

Fra Egtved kan man nå til Ødsted, som ligger otte kilometer væk. Fra Give kan man nå til Grønbjerg, som ligger otte-en-halv kilometer væk.

Kravet til indsatstid gælder ikke "enkelte, spredt beboede områder", hvilket efter kortene vil sige byerne og området mellem Bredsten, Jelling, Gadbjerg, Lindeballe, Vandel inklusiv erhvervsparken, Nørup, Ny Nørup og Ødsted.

Området mellem Bredsten og Jelling er start- og indflyvningskorridor til Billund Lufthavn. Hvor lang tid kan man leve med, at der går, inden der kommer hjælp til et nedstyrtet fly ?

Det er i orden, at der skal spares, men så prøv at vende tingene en gang. Hvis man reducerer antallet af brandmænd i Vejle og mander Bredsten lidt op, så kan stationen klare hele Vejle vestby samtidig med, at man ikke efterlader et kæmpe område uden brandslukningsmateriel.

Brandvæsenet er en forsikring, og man opsiger jo ikke sin brandforsikring, blot fordi huset endnu ikke er brændt.
Underskrifts indsamling
Skrevet den 12. juli 2011 af: Jan Nielsen
Læserbrev til en varm sag. Indsendt af:
Folmer Troelsen
Bredstenlundvej 6
7182 Bredsten

Mangler vi som borgere mere fyldige og dybdegående oplysninger om Brandstationen i Bredsten før der skrives under på underskriftsindsamlingen der er fremlagt i BRUGSEN i Bredsten og Nørup, foranlediget af Bredsten i udvikling. Svaret er ja, så for at deltage i debatten foreslås at klikke ind på www.biu.dk
Det er kun rimeligt at høringsfasen er blevet forlænget her i ferietiden, ellers var det en bevist uartig handling fra kommunens side. Uartig eller ej, det er nu sådan i universet når to partikler har været i kontakt, vil de derefter have modsat rettede spin, så vi må håbe det ikke ender i forviklinger, over Danskernes for tiden mest brugte fremmedord ,økonomi!
Med ca.52 udrykning i gennemsnit de sidste 10 år og med seks mand ved hvert, vil lønninger vel ligge omkring den halve million kroner årligt, og hvad koster så materiel og bygninger?
Hvad tager Falck for at drive Bredsten Brandstation? Hvilket tilbud har Falck givet Vejle kommune? Vejle kommune aner vel ikke noget om licitations udbudspriser?
Vi har som borgere i Bredsten området stor tryghed ved at vide der i nærområdet er folk der kan og vil tage ansvar ved ulykkessituationer på grund af deres a jour førte uddannelser, hvilket gør at holdlederen kan starte en kvalificeret indsats før indsatslederen når frem, som i dag med automatisk alarm til Balle Ungdomsskole, viste sig at være en alarm reparations skade. Brandbilen med mandskab var på stedet inden fem minutter fra alarmen lød, og der gik ekstra 15 minutter før indsatslederen nåede frem, han havde sikkert fået melding om årsagen og bare fulgt LEGO-trafikken. Det er hvad vi oplevede fulgt fra Industriparken i Bredsten.
Emnet i dagens presse har omhandlet hjerte-startere i tyndt befolkede områder, jeg vil betegne det lidt som falsk tryghed, en hjerte-starter fortæller godt nok om fremgangsmåden men kan ikke helt erstatte kendskab til hjerte massage. De frivillige ledere af idræt i dagtimer i Bredsten har haft kursus som hjerte-starter vejledere. I Bredsten brandbilen forefindes en overlevelses kuffert, så ved man det, er hjælpen jo lige om hjørnet, så det er vist en god viden at have, den er hurtigere og mere sikker hjælp end selv finde frem til – hvor var det du sagde den var? Tiden gik – det er derfor endnu en grund til ”ildsjæle i nærområdet”.
 
Kalenderen
14. april
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Mette Rousin...
18. april
Dette er meget oppe i tiden, så husk at tilmelde dig. ...
Debat
Indkaldelse til borgermøde
Brandstationen reddet fra lukning
Årsmøde mellem lokalsamfund og udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Køreplan 2011/2012 i høring
Officielle flagdage 2013
Justitsministeriets oversigt over de officielle flagdage i 2013.
Attraktioner
Vejle Ådal byder på fantastisk natur og gode oplevelser.