Forretningsorden

Skrevet af: Hanne Kaltoft

Forretningsorden for
Håndboldafdelingen i Bredsten IF

1. LEDELSE

1.1
Bestyrelsen skal min. være på 4 medlemmer og består p.t. af 6 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 supleant.

1.2
Medlemmer vælges for en 2-årig periode. Formand er på valg i lige år, og kassereren er på valg i ulige år.
Medlemmer til bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen.


2. BESTYRELSESMØDER

2.1
Bestyrelsen afholder 6-10 møder årligt.

2.1A
Det er som udgangspunkt formanden, der deltager i møder i hovedbestyrelsen.

2.2
Formanden sender dagsorden ud 1 uge inden mødet.

2.3
Dagsorden punkter:
• Siden sidst
• Godkendelse af sidste referat
• Turnering, stævner, træning
• Økonomi
• Eventuelt

2.4
Referat skrives på skift blandt bestyrelsen og sendes ud til øvrige medlemmer senest 1 uge efter mødet.


3. ÅRSMØDE

3.1
Årsmødet afholdes i løbet af marts måned årligt.

3.2
Dagsorden indeholder følgende punkter
• Valg af dirigent/ordstyrer
• Formandsberetning
• Gennemgang af regnskab samt budget
• Behandling af indkomne forslag
• Nyvalg af bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter
• Eventuelt

3.3
Forslag eller temaer til debat på generalforsamlingen skal foreligge senest 1 uge før.

3.4
Årsmødet annonceres i lokalavisen fælles med de øvrige afdelinger i Bredsten IF ca. 14 dage før.

3.5
Sekretæren skriver referat fra generalforsamlingen.


4. BREDSTEN IF HÅNDBOLD

4.1
Håndbold i Bredsten IF er en bredde-klub, hvor der er plads til alle.
Alle, der spiller håndbold, skal også spille kampe/have spille tid, hvis spilleren ønsker dette.


5. FORMÅL FOR BESTYRELSESARBEJDET

5.1
At arbejde for en velfungerende håndboldafdeling - såvel økonomisk, som socialt og sportsligt. Ligeledes kontakt til - og et godt samarbejde med DGI.

Udarbejdet af håndboldbestyrelsen efteråret 2003 - revideret sommer 2006, revideret april 2007, revideret april 2009, revideret april 2010, revideret april 2011 og revideret juni 2012, revideret 2013. Revideret april 2017.

Brugerlogin

Brugernavn:

Password: