General Forsamling

_


General forsamling i Bredsten Fitness afholdes:

Sted: Bredsten Hallens Mødelokale.

Dato: XX. XXXX. 2018. Kl. XXXX-XXXX

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Aflæggelse af formandens beretning og godkendelse heraf.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
4. Behandling af rettidig indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelses medlemmer.
6. Evt.

Brugerlogin

Brugernavn:

Password: